KUNSTEN OG HAGEN – ELLER OMVENDT

ellyp Art in garden, artworks, Uncategorized 1 Comment

Noen er mer enn gjennomsnittet interessert i planter, og når man først er blitt kjent med en art bygger det seg opp. Som for eksempel med primula. “Primula har jeg” sier noen, og ser for seg de små fargeklattene vi kjøper rundt juletider, for så å plassere ute i hagen. Gjennom Dansk Primula Klubb kan man få en forståelse for mangfoldet som finnes. De har en nettside med mye god informasjon og linker videre. De utgir et medlemsblad proppet med god informasjon, og de formidler frø både av primula og andre stauder. I siste nummer som kom ut i sommer har jeg en artikkel om både primula og andre stauder i hagen min.

 

primulaklubb-1primulaklubb-2 primulaklubb-3 primulaklubb-4 primulaklubb-5 primulaklubb-6

 

Info om primula fra NTNU

Dyrking av Primula
Dyrking av Primula har røtter i hvert fall tilbake til slutten av 1500-tallet. I dag er det en stor hobby på verdensbasis. Artene innenfor de enkelte seksjonene krysser seg lett med hverandre og danner hybridplanter som kombinerer bygningstrekk fra foreldreartene.
Hybridene er ofte fertile og gir spiredyktige frø når de krysser seg videre med foreldreartene eller andre nærstående arter. Dette har vært utnyttet i foredling av Primula. Et stort antall hagekultivarer finnes i dag som et resultat av krysningsarbeid utført av både amatører og fagfolk gjennom flere århundre. Et godt eksempel er de utallige fargesortene av hageaurikler (P. x pubescens) som har sin opprinnelse i hybridplanter som er oppstått mellom to viltvoksende arter i Alpene, den gulblomstrete P. auricula og den rødblomstrete P. hirsuta. Ikke alle Primula-artene er vinterherdige hos oss, men kan dyrkes som stueplanter, f.eks. stueprimula P. obconica.

Navneskiltene og noen forklaringer
Navneskiltene gir det latinske navnet på plantene, utbredelse eller opprinnelse og seksjonstilhørighet. En fargekode viser hvilken underslekt de tilhører. Bare et fåtall av artene har norske navn.
Noen forklaringer:
sect. = av latin sectio, seksjon (innenfor underslektene)
sp. = av latin species, art, f.eks. Primula sp.
ssp. = av latin subspecies, underart, f.eks. P. elatior ssp. meyeri
var. = av latin varietas, varietet, f.eks. P. auricula var. monacensis
‘….’ = kultivar, f.eks. P. vulgaris ‘Pacific Giant’
x = hybrid, f.eks. P. chungensis x P. cockburniana, f.eks. P. x pubescens (hageaurikler)
cf. = av latin confer, sammenlign med, dvs. man er ikke helt sikker på bestemmelsen, f.eks P.
cf. polyneura
Artene har binomialnavn som består av et slektsnavn som begynner med stor forbokstav etterfulgt av et artsepitet. F.eks. er Primula veris artsnavnet på marianøkleblom som består av slektsnavnet Primula og artsepitetet veris.

Comments 1

Leave a Reply